Search
^
Magagampanan ba ni Juan Dela Cruz ang huling yugto ng kaniyang misyon bilang tagabantay?

SORT BY:

    Juan Dela Cruz

    OVERVIEW

    (THIS PROGRAM'S MARCH 28-29 EPISODES HAVE BEEN PREEMPTED DUE TO SPECIAL PROGRAMMING.) He is next to the lineage of the guardians but has no idea that the blood of an aswang also runs through his veins. Siya ang bagong hero ng buhay mo. Ang tagapagtanggol, tagapangalaga at ang magtataguyod ng isang mahalagang misyon. Siya si Juan Dela Cruz (Coco Martin).